Leertherapeut

In mijn praktijk geef ik Leertherapie voor klinisch psychologen en psychotherapeuten in opleiding.

In de opleiding zijn 50 sessies leertherapie een verplicht onderdeel.

Leertherapie, in de tijd rijpen…

Binnen leertherapie zijn de volgende aspecten van belang:

– Persoonlijke relatie ervaren

– Overdracht-tegenoverdracht

– Patronen, stijlen, emotionele belasting

– Zelf ervaren dat psychotherapie werkt en CHANGE mogelijk is

Je kunt informatie opvragen via het volgende mailadres: info@reineke.pro

reinekebruisman