Nieuwe website

Beste website bezoeker,

Na een goed jaar op Linkedin heb ik de overstap gemaakt om de website meer interactief te maken. Nieuws, blogs en artikelen geven een ander perspectief op moeizame onderwerpen, het hanteerbaar maken van lastige connecties met jezelf en anderen en wat de sleutel is van intern geluk.

Het jaar 2016 begon voor mij met het ontwikkelen van een psychotherapeutisch programma om leerkrachten en hulpverleners te trainen rondom de seksuele en emotionele ontwikkeling van kinderen. Preventie tegen de oplopende cijfers van seksueel misbruik bij kinderen in Nederland (www.nationaalraporteur.nl). Het opleiden van ervaringsdeskundigen had ik als speerpunt, naast dat de uiteindelijke presentatie voor geïnteresseerden zou zijn. En, met een klein groepje geïnteresseerden zijn we begonnen, wat was het mooi verbonden. Oprecht en zo konden we de eerste stap maken naar een ander perspectief in het helpen van kinderen! Lindi Thissen (ervaringsdeskundige) was erbij en gaf haar beeld over taboes, Monique de Willegen (tekentherapeut) gaf de groep een tekenopdracht om in je eigen kracht te komen en ik zelf gaf beeld die avond over hoe je minder kapot kan maken in gezinnen, door een andere aanpak te gaan hanteren vanuit de meldcode. Het laatste gaf geruststelling bij de aanwezigen, die hieromtrent verplichtingen hebben. Het werd duidelijk dat wij een gezamenlijke inspanningsverplichting hebben vanuit de tweedelijn, met leerkrachten en vertrouwenspersonen. Expertise van therapeuten BIG, dat is belangrijk bij complexe problematiek als seksueel/emotioneel misbruik. De presentatie was een succes.
Gelijk aan het preventieprogramma deelde ik op Linkedin steeds meer mijn visie, beeldvorming over de wereld. Het bezoekersaantal nam steeds meer toe en vooral leuk de verschillende beroepsgroepen, welke interesse toonden in mijn perspectief. Dit zet ik graag door op deze nieuwe website!
De NVP (Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten) vroeg mij intrede te nemen in het bestuur, in het jaar 2017 hoop ik samen met collegae in het bestuur meer naar buiten te treden met het belang van het beschermende beroep van Psychotherapeuten.

 

Veel leesplezier en ik hoop veel Live-contact te hebben met elkaar, zodat er groei en nog meer plezier ontstaat!

Reineke