Psychotherapie

Specialisme Psychotherapie. De plek om je verhaal te vertellen, jezelf te zijn en de bagage die je hebt te delen met mij. Gedachtes en de gevoelswereld te veranderen in contact, zodat je gelukkig bent en dat uitstraalt. Dit doe ik op basis van mijn HART, die zich richt op anderen vanuit Dienstbaarheid.

Dienstbaarheid is de wijze en ook de mate waarin je jezelf ondergeschikt opstelt, zonder je eigenheid te verliezen. En jij komt hier in samenwerking bij jou unieke eigenheid terug. LEES VERDER


Klik op onderstaande foto’s voor meer informatie over uw behandeling met psychotherapie.